"Mitähän jengiä siellä on ja mitä siel sit niinku tehää?"

 

Kiinnostus retkeily- ja luontotaitojen, oman hyvinvoinnin ja ammatillisen suunnan vahvistamiseen. Nämä elementit luovat pohjan toiminnan sisällölle ja yhdistävät Kuukkelin jäseniä pääpiirteittäin. Jäsenten kiinnostus toimintaa kohtaan luo ryhmään maanläheisen, hyväksyvän sekä motivoituneen ilmapiirin.

 

Luonto voi kiinnostaa jäseniä hyvinkin erilaisista näkökulmista. Suomen neljä vuodenaikaa tarjoaa monipuolisesti luonnon havainnointiin, liikkumiseen sekä erilaisiin aktiviteetteihin liittyviä harrastuksia, jotka voi herättää jäsenissä kiinnostusta. Toisille luonto on paikka rauhoittumiseen ja se voidaan kokea eräänlaisena pyhänä, elämää tukevana paikkana ja voimanlähteenä. Joku saattaa olla kiinnostunut syventämään osaamista liittyen ruoan, yrttien ja erilaisten käsityömateriaalejen keräämiseen ja valmistamiseen. Tärkeänä voidaan kokea luonnonsuojelu ja ympäristön moninaisuuden säilyttäminen tai oman luontosuhteen vaaliminen. Kuukkelissa tutustutaan yhdessä erilaisiin kiinnostuksenkohteisiin ja ammennetaan näistä luontosuhdetta vahvistava keissi!

 

Kuukkeliin hakeutuu ihmisiä lähinnä Tampereen alueelta. Lähes kaikki kuulee Kuukkelista kavereilta tai somen mainoksesta, eli toimintaan ei yleensä ohjauduta minkään muun instanssin toimesta. Keski-ikä on ollut jotain 26v. Kaikki jäsenet valitaan hakuprosessin kautta, joten ryhmän dynamiikasta tulee innostunut ja motivoitunut. Elämäntilanteet kuukkelin kursseilla on todella erilaiset, ainoana kaikkia yhdistävänä asiana on työttömyys. Syitä työttömyyteen on tietysti monia, mutta ehkä yleisempänä syynä on epätietoisuus siitä mikä suunta sopisi itselle tässä maailmassa. Koulut ovat saattaneet jäädä kesken tai oma ala ei tunnu enää omalta lainkaan. Jotkut pohtivat erilaisia työllistymisen tapoja, esim. kevytyrittäjyyteen pohjaavat mahdollisuudet. Osa on miettinyt, onko työllistyminen tässä kaoottisessa jatkuvaan kasvuun pyrkivässä yhteiskunnassa edes sellainen kilpailu johon pitäisi lähteä mukaan. Joillain meistä on erilaisia haasteita liittyen omaan elämään, esimerkiksi mielenterveyteen, päihdetaustaan tai huonoihin ryhmäkokemuksiin liittyen. Oli työttömyyden taustalla haasteita tai ei, niin Kuukkeli hyväksyy ja toivottaa tervetulleeksi jokaisen kulkijan sellaisena kuin on. 

  

Käytännössä Kuukkelin toimintaan kuuluu luonnossa kulkemista ja sen jatkuvaa ihmettelyä. Retkikohteisiin tutustumista, leiriytymistä ja yöpymistä. Luonnossa vietetty aika edellyttää retkeily- ja erätaitojen opettelua, jolla varmistetaan toiminnan mielekkyys ja turvallisuus haastavissakin olosuhteissa. Lisäksi jaksolle luodaan jäsenten kiinnostustenmukaisia projekteja, vaikkapa yhteistyöprojektit luonnonsuojelujärjestöjen kanssa tai asiakkaille myytävät luontokokemukset. Kurssin päättötyö tulee olemaan yhdessä suunniteltu vaellusprojekti, jonka parissa tullaan tekemään intensiivisesti töitä liittyen turvallisuus-, varuste-, ja reittisuunnitelmien parissa. Kurssin tarkempi sisältö suunnitellaan jokaisen retkikunnan alussa yhdessä, mutta tuskin tulemme välttymään herkullisen retkiruoan, musiikin, huumorin, taiteen sekä erilaisten ihmisten ja kulttuurien läsnäolosta.

 

Kokemuksellisesti Kuukkeli voi tarkoittaa kanootilla lipumista hiljaisella metsäjärvellä usvaisena aamuna tai vaikkapa yöllisiä nuotiokeskusteluja tähtitaivaan alla. Se voi myös tarkoittaa hyppäämistä 12 metrin korkuiselta sillalta pelkän köyden varassa tai eksymistä pimeään metsään. Kuukkeli pyrkii tarjoamaan olosuhteet, jossa jokainen pääsee haastamaan ja ylittämään omia rajoja erilaisissa projekteissa. Kokemukset epämukavuusalueella toimimisesta ja itsensä ylittämisestä ovat äärimmäisen arvokkaita elämässä ylipäätään. Tärkeimpänä on kuitenkin turvallinen ja miellyttävä ryhmäkokemus, joka tuo omaan arkeen mukavaa yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä.

 

Kuukkeli tuo yhteen ihmisiä moninaisista lähtökohdista ja erilaisin tavoittein, mutta pyrkii pitämään Kuukkelille ominaiset arvot matkassa mukana. Näitä ovat mm. luonnon kunnioittaminen, muiden jäsenten hyväksyminen sekä vapaus olla oma itsensä. Kuukkelin tavoitteena on kunnioittavan, luottamuksellisen ja hyväksyvän ryhmän syntyminen. Tarkoitus on tukea niin itseä, kuin ryhmän muita jäseniä saavuttamaan omat tavoitteet tällä yhteisellä seikkailullisella taipaleella.

 

Omat tavoitteet voivat liittyä vaikkapa oman hyvinvoinnin ja luontosuhteen vahvistamiseen. Ammatillisia tavoitteita ei tarvitse olla retkikuntaan hakeutuessa, mutta niiden rakentumiseen saa tukea ja valmennusta Kuukkelin valmentajalta. Toiminnassa pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan jäsenten henkilökohtaisia vahvuuksia ja osaamista, joten motivaatio ammatilliseen kasvuun voi hyvinkin löytyä seikkailun lomassa. Mikäli luonto- ja ympäristöala kiinnostaa ammatillisesti, jäsen voi suorittaa (opinnollistaa) ammatillisia tutkinnonosia retkikunnan aikana. 

 

Retkikunta Kuukkelin toiminta pohjaa seikkailu- ja elämyspedagogiikan toimintamalleihin, joita hyödyntäen luodaan jaksosta ainutlaatuinen seikkailu. Ammattitaitoiset työntekijät ovat matkassa mukana luomassa elämystä, jonka aikana retkikunnan jäsenet pääsevät haastamaan omia rajoja uudessa toimintaympäristössä. Työntekijät huolehtivat ryhmän turvallisuudesta, sekä yksilön kohtaamisesta retkikunnan aikana. Kaikki jäsenet saavat seikkailun aikana yksilöllistä elämäntilanteeseen sopivaa tukea tai valmennusta.

 

Tutkimusten mukaan luontoympäristö jo itsessään lisää kehon ja mielen hyvinvointia. Luonnon voimaannuttava vaikutus ja yön pimeydessä loimuava nuotio voi rauhoittaa elämää. Ainakin siinä on mukava olla hyvässä porukassa.