Millaista on Kuukkelin matkassa?

 

Kiinnostus luontoharrastuksen, hyvinvoinnin ja ammatillisen suunnan vahvistamiseen. Nämä elementit yhdistävät Kuukkelin jäseniä tavalla tai toisella. Kiinnostus näkyy yhteisössä hyväksyvän ilmapiirin, maanläheisen arvopohjan ja motivoituneen tiimityöskentelyn muodossa. Retkikuntaan voi liittyä, vaikkei nämä elementit olisikaan vielä kovin selkeinä omassa elämässä. Tätä varten Kuukkeli on olemassa! 

  

Retkikunnan toiminta on monipuolinen ja vaihteleva kokonaisuus luontoa ja yhdessäoloa. Retkikunnan seikkailuun sisältyy retkeilyä vuodenaikoja seuraillen, erätaitoja, liikuntaa, hyvinvointipäiviä, syvällisiä keskusteluja, ammatillisia koulutuksia, luonnonsuojelua jne. Toiminta suunnitellaan jokaisen retkikunnan alussa yhdessä jäsenten kanssa, mutta tuskin tulemme välttymään herkullisen retkiruoan, musiikin, huumorin, taiteen ja erilaisten kulttuurien läsnäolosta.

 

Kuukkeli tuo yhteen ihmisiä moninaisista lähtökohdista ja erilaisin tavoittein, mutta jakaa samalla hyvin samanlaiset arvot retkikunnan sisällä. Näitä ovat mm. luonnon kunnioittaminen, muiden jäsenten hyväksyminen sekä vapaus olla oma itsensä. Kuukkelin tavoitteena on kunnioittavan, luottamuksellisen ja hyväksyvän ryhmän syntyminen. Tarkoitus on tukea niin itseä, kuin ryhmän muita jäseniä saavuttamaan omat tavoitteet tällä yhteisellä seikkailullisella taipaleella.

 

Omat tavoitteet voivat liittyä vaikkapa oman hyvinvoinnin ja luontosuhteen kehittämiseen. Ammatillisia tavoitteita ei tarvitse olla retkikuntaan hakeutuessa. Mikäli kuitenkin luonto- ja ympäristöala kiinnostaa ammatillisesti, jäsen voi halutessaan suorittaa(opinnollistaa) ammatillisia tutkinnon-osia retkikunnan aikana. Kuukkelin valmentajat tukevat tavoitteisiin liittyvissä pohdinnoissa.

 

Retkikunta Kuukkelin toiminta pohjautuu seikkailu- ja elämyspedagogiikan toimintamalleihin, joita hyödyntäen luodaan jaksosta ainutlaatuinen elämys. Ammattitaitoiset työntekijät ovat matkassa mukana luomassa seikkailua, jossa retkikunnan jäsenet pääsevät haastamaan itseään uudessa toimintaympäristössä. Työntekijät huolehtivat ryhmän turvallisuudesta, sekä yksilön kohtaamisesta retkikunnan aikana. Kaikki jäsenet saavat seikkailun aikana yksilöllistä elämäntilanteeseen sopivaa tukea tai valmennusta.

 

Tutkimusten mukaan luontoympäristö jo itsessään lisää kehon ja mielen hyvinvointia. Luonnon voimaannuttava vaikutus ja yön pimeydessä loimuava nuotio voi selkeyttää elämää. Ainakin siinä on hyvä olla.